Naše taneční studio nabízí tři druhy výuky tanců + sebevzdělávání:

Open Class
Workshopy
Dance Academy Prague teams
Sebevzdělávání

Open Class
Jedná se o možnost navštívit lekci vybraného lektora a tanečního stylu dle Vaší chuti a vkusu. Tento druh výuky se nezaměřuje na vytváření choreografií, ale je kladen důraz na samotný taneční rozvoj. Open classy jsou pořádány pravidelně a vyučují je stálí lektoři.

Workshopy
Jsou vedeny ve stejném duchu jako Open Class. Nejedná se však o pravidelné lekce, ale o ojedinělé tréninky, kterých se účastní i lektoři ze zahraničí, jako například z New Yorku či Hongkongu.

V našem studiu jsou intenzivnějí pořádány v období školních prázdnin, tedy v červenci a srpnu.

Dance Academy Prague teams
Naše teamy jsou rozděleny podle zaměření na soutěžní, nesoutěžní a battlové složky. Dále pak dle věkových kategorií na Dětské 5-10let, Junioři 11-15let a Dospělé 15+ let.

V soutěžních i nesoutěžních složkách naši lektoři vytváří cíleně choreografie, které může široká veřejnost ale i rodiče shlédnout na naší Vánoční a Závěrečné show.

Soutěžní složky se také účastní soutěží, které se konají 2x až 5x do roka.

Battlové složky, jsou cíleně vedeny k takzvaným battlům. Jak z anglického názvu vyplývá, taneční souboj, který je základní stavební jednotkou tance. V této složce je více kladen důraz na jednotlivce, který se však dokáže vzájemně doplňovat s celou skupinou.

Sebevzdělávání
V neposlední řadě je možné navštěvovat takzvaný Session nebo jednotlivé “Semináře”.

Session je otevřený prostor pro kterého koliv tanečníka a není zde žádný lektor. Tanečník je tak motivován a inspirován svými kolegy.

“Semináře” jsou pořádány za účelem šíření informací o taneční kultůře, ale i všech možných elementech s ní spojené. Patří k ní neodmyslitelně například práce s tělem, hudba, DJing, atd…